Welkom op onze website!

Missie en Visie

Stichting "De Lichtkring" wil vanuit de Bijbelse opdracht in Mattheüs 28:19, een bijdrage leveren aan de verspreiding van Gods Woord over de hele wereld, in het bijzonder op plaatsen waar het Licht van het Evangelie nog nooit eerder geschenen heeft.

Vanuit deze opdracht worden diverse projecten gesteund. Het gaat om vertaalprojecten, maar ook om het ontwikkelen en verstrekken van (Bijbels) lesmateriaal voor lokale scholen en het drukken van zangbundels. Ook wordt steun gegeven aan evangelisten die de Bijbelse boodschap uitleggen en onderwijzers die vanuit de Bijbel lesgeven.

De genoemde projecten bevinden zich hoofdzakelijk in Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië. Waar nodig en mogelijk werken wij samen met of maken wij gebruik van de expertise van andere organisaties die de situatie ter plaatse goed kennen.

Doel

Zo zal Gods Woord, het Evangelie, ook op de donkerste plaatsen op deze wereld, een Lichtkring van de vergevende genade en liefde uit Christus verspreiden.

"Gaat dan heen, onderwijst al de volken (...), lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb." Matthëus 28:19

Bestuur

Stichting "De Lichtkring" is opgericht door mevrouw M.A. Mijnders-van Woerden uit Lisse, schrijfster van o.a. de boeken "De vrouw met het Boek" en "De Indiaan met de Brief". Het bestuur van Stichting De Lichtkring heeft momenteel 3 bestuursleden: