Anbi

Stichting De Lichtkring is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

ANBI Publicatieplicht

Voor de ANBI-status is Stichting De Lichtkring verplicht om op diverse punten inzicht te geven in de organisatie. Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij dit hieronder op een rij gezet.

Officiële naam: Lectuurfonds Stichting De Lichtkring
RSIN-Nummer: 802086032
Contactgegevens: Contact
Bestuur: Bestuur
Beleidsplan: Beleidsplan 2017-2021 (pdf)
Beloningsbeleid bestuur: De bestuursleden ontvangen geen of een zeer beperkte vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten, zoals reiskosten en telefoonkosten kunnen worden vergoed.
Doelstelling: Missie / Visie
Bestaansreden: Het verhaal achter de vuurtoren
Verslag Activiteiten en Inzage Financiën: Jaarrekening 2021 (pdf)