Ons doel

Stichting De Lichtkring levert een bijdrage aan de verspreiding van het Woord van God, de Bijbel, juist op plaatsen in de wereld waar dat Woord nog nooit eerder gebracht is.

“Gaat dan heen onderwijst alle volken, lerende hen onderhouden al hetgeen ik u geboden heb” (Matth. 28:19)

Zo zal het Evangelie, ook op de donkerste plaatsen op deze wereld, een lichtkring van vergevende genade en liefde uit Christus verspreiden.

Het Reformatorisch Dagblad over Stichting de lichtkring.

Wilt u zich aanmelden voor nieuwsbrief?

Wilt u ons zendingswerk steunen?

Onze activiteiten