DOEL

Zo zal Gods Woord, het Evangelie, ook op de donkerste plaatsen op deze wereld, een Lichtkring van de vergevende genade en liefde uit Christus verspreiden.


"Gaat dan heen, onderwijst al de volken (...), lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb."

Matthëus 28:19
PROJECTEN
BOEKEN
STEUN ONS

STICHTING DE LICHTKRING © 2010 - 2019