Steun ons werk!

U kunt het werk van Stichting De Lichtkring steunen door uw (periodieke) gift over te maken op rekeningnummer NL63 ABNA 0568 022 890.

Stichting De Lichtkring is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Akties en Dia-lezingen

Als uw belangstelling voor (één van) onze projecten is gewekt, kunt u bij ons een aanvraag doen voor een lezing of dia-presentatie. Dit kunt u doen via het contactformulier. Uiteraard zijn we erg blij met akties voor de projecten en denken we hierin graag met u mee.

We werken al enige tijd met zogenaamde aankruiskaarten. Hiermee kunnen kinderen of jongeren op een eenvoudige manier zelf in hun familie- of kennissenkring aan de slag gaan. De aankruiskaarten zijn beschikbaar voor het varkensproject in Zuid-Oost Azië (zie voorbeeld) en het Bijbel-vertaalproject in het Amazone oerwoud (zie voorbeeld). De aankruiskaarten zijn per 10 stuks te bestellen bij het secretariaat via het contactformulier.
Boven alles is gebed nodig om Gods leiding en zegen over het werk van onze Stichting.
Uw koninkrijk koom' toch, o HEER'!
Ai, werp de troon des satans neer!
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word' eens alom gehoord,
En d' aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G' Uw rijk volmaken zult.

Gebed des Heeren vers 3
STICHTING DE LICHTKRING © 2010 - 2019