"Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen naar de dood, zo gij u onthoudt!" Spreuken 24:11

In het grote Amazone oerwoud in Zuid-Amerika leven nog diverse Indianenstammen zeer primitief, vrijwel zonder contact met de bewoonde wereld en onbereikt door het Woord van God.

In Zuidoost Azië leven talloze bevolkingsgroepen in armoede en is er ook gebrek aan Bijbels en Bijbelse lectuur. Aan deze allerarmsten wil Stichting De Lichtkring steun geven.